16 de abril de 2010

ASSAMBLEA BOUS DE CARRER A SOLLANA

PRIMERA ASSAMBLEA BOUS DE CARRER A SOLLANA
ORGANITZA PER LA ASSOCIACIO CULTURAL TAURINA
AMB LA PARTICIPACIO DE LA FEDERACIO DE PENYES
La Associacio Cultural Taurina de Sollana te el gust de convidarte a la
assamblea que ha organitzat junt a la ajuntament y el organ consultiu
de festejos de la comunitat valenciana
el dia 22 de abril a les 19:30
al BAR MUSICAL
per a comentar cualsevol dupte sobre el nou decret
de bous al carrer de la comunitat valenciana y sobre el paper representat
sobre el voluntari tauri y el expert tauri a la nostra semana taurina
ESPEREM LA MAXIMA ASISTENSIA DAVANT L'IMPORTANCIA
DELS TEMES A TRACTAR PER EL BE DE NOSTRA FESTA.